Служба у справах дітей виконавчого комітету Мирноградської міської ради

 

Визначення місця проживання дитини

 

Вирішення способу участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею

 

 

Встановлення опіки (піклування) над дитиною

 

Звільнення від здійснення повноважень опікуна, піклувальника дитини

 

Надання висновку про доцільність звільнення опікуна, піклувальника від повноважень відносно дитини

 

Надання висновку про можливість передачі дитини для подальшого виховання батькові (матері) 

 

Надання висновку про цільові витрати аліментів

 

Надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки

 

Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користуванням яким має дитина

Надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно дитині

 

Надання повної цивільної дієздатності

 

Припинення опіки над майном дитини

 

Розв’язання спору між батьками щодо визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини

 

Тимчасове влаштування дитини на повне державне забезпечення за заявою батьків, опікунів

 

Утворення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу та влаштування дітей

 

Припинення функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу у зв’язку з переміщенням до іншої адміністративно-територіальної одиниці