Реєстрація в ЦЗ

Відповідно до законодавства кожен громадянин має право звернутися до

державної служби зайнятості та отримати безкоштовно консультацію, відповідну

інформацію та сприяння у пошуку роботи або працевлаштовуватися самостійно.

Процедуру реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які

шукають роботу, визначає Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення

обліку осіб, які шукають роботу, який затверджений постановою Кабінету Міністрів

України від 20.03.2013 за №198 (далі – Порядок).

Пунктом 3 Порядку передбачено, що реєстрація безробітних, які звертаються за

сприянням у працевлаштуванні, проводиться центрами зайнятості незалежно від

зареєстрованого місця проживання чи перебування.

Під час проведення реєстрації працівник центру зайнятості заповнює в Єдиній

інформаційно-аналітичній системі державної служби зайнятості персональну картку, в

якій зазначаються персональні дані безробітного (прізвище, ім’я та по батькові,

зареєстроване місце проживання чи перебування, число, місяць та рік народження,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

(для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття

реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це

відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті),

відомості про останнє місце роботи або вид діяльності згідно із частиною першою статті

4 Закону України «Про зайнятість населення», підстава для припинення трудових

відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що

підтверджено документально. Форма персональної картки та додатки до неї

затверджуються Мінсоцполітики.

Обробка персональних даних безробітних здійснюється центром зайнятості

відповідно до закону.

 

Документи, необхідні для реєстрації в центрі зайнятості:

Реєстрація проводиться за умови пред’явлення паспорта громадянина України

або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків,

трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період

зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа

про освіту.

Громадянин, який втратив паспорт, пред’являє тимчасове посвідчення, що

підтверджує особу громадянина України, особа, яка не досягла 16-річного віку -

свідоцтво про народження та довідку про реєстрацію місця проживання, видану

територіальним органом або підрозділом ДМС.

Інвалід, який не досяг пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або

державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну

допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» та «Про державну соціальну

допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» подає копію довідки до

акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності пред’являє

індивідуальну програму реабілітації.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в

Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в

Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію,

подають посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист. Особа, яка втратила трудову книжку, подає дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи або цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує період зайнятості такої особи. Громадяни України, які звільнилися з роботи (припинили інший вид зайнятості) та переселилися з тимчасово окупованої території, за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструються, отримують соціальні послуги та матеріальне забезпечення на випадок безробіття за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території та припинили трудові відносини у судовому порядку, пред’являють відповідне рішення суду. Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території та припинили інший вид зайнятості згідно з частиною шостою статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», пред’являють передбачені законодавством документи, що підтверджують факт припинення іншого виду зайнятості (рішення суду, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців тощо). Крім зазначених документів під час реєстрації подаються (пункт 4 Порядку): - випускниками вищих навчальних закладів та професійно технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням і звернулися до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення навчання - направлення на роботу, довідку про надання можливості самостійного працевлаштування, а ті, що навчалися на контрактній основі - довідку навчального закладу про підтвердження форми навчання; - членами особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби), - довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки. Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України та є членами особистого селянського господарства, для реєстрації за місцем свого перебування зазначену довідку не подають; - військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил, внутрішніх військ МВС, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, Держприкордонслужби, СБУ, Держспецтрансслужби, особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також особовим складом воєнізованих аварійно-рятувальних служб, утворених відповідно до законодавства на постійній основі (далі - військовослужбовці), які звільнені із служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, - військовий квиток, в якому зазначена дата взяття їх на облік у військовому комісаріаті відповідно до законодавства. Вимоги щодо реєстрації окремих категорій осіб Особи, які зазначені у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» (крім інвалідів, які не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку і норматив працевлаштування яких встановлюється згідно із Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні») та мають право на додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню на підприємства, в установи, організації з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб за рахунок квоти у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників, для надання статусу безробітного,

крім документів, зазначених у пунктах 3 і 4 Порядку, подають: - один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дітей віком до шести років, - копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду; - один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років, - копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги; - один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину-інваліда, утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності), - копію пенсійного посвідчення, що містить запис про інвалідність, копію рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги; - один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину-інваліда (до досягнення нею 18-річного віку), - копію пенсійного посвідчення, що містить запис про інвалідність. У разі відсутності пенсійного посвідчення належність громадян до однієї з категорій осіб (один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину-інваліда, утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності), один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину-інваліда (до досягнення нею 18-річного віку) може підтверджуватися копією одного з таких документів: - посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; - медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років; - довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією; - дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, - довідку органів опіки та піклування про її належність до категорії дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування; - особа, яка звільнена після відбування покарання або примусового лікування, за умови відсутності будь-якого виду зайнятості з дати звільнення до дати реєстрації у центрі зайнятості - відповідну довідку установи, в якій така особа відбувала покарання або проходила примусове лікування; - особа, якій виповнилося 15 років та яка за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, може, як виняток, прийматися на роботу, - заяву одного з батьків або особи, яка їх замінює, про згоду на працевлаштування такої особи, свідоцтво про народження чи рішення суду або розпорядження органів опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування. Особи, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та вперше приймаються на роботу, з метою реалізації права на додаткові гарантії повинні зареєструватися у центрі зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби.