Компенсація за працевлаштування ВПО

Законом України від 05.03.2015 № 245-VIII Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб  Уряд затвердив порядок здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, Закон України «Про зайнятість населення» доповнено статтею 241 , якою передбачені такі заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, які працевлаштовуються за направленням Центрів зайнятості:

1) компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування, а також витрат для проходження за направленням Центру зайнятості, попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування;

2) компенсація витрат роботодавця на оплату праці (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкових трудових договорів тривалістю не більше 6 календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази;

3) компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб строком не менше ніж на 12 календарних місяців, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб. Сума компенсації встановлюється в межах вартості навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на дату здійснення роботодавцем такої оплати.

Фінансуватися такі заходи будуть в межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів після працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням Центрів зайнятості.

Таким чином, роботодавець, який працевлаштував переселенця за направленням з центру зайнятості для отримання державної компенсації протягом 2 місяців з дня працевлаштування повинен подати до центру зайнятості заяву про компенсацію витрат на оплату праці. Заява подається у довільній формі. У Центр зайнятості також потрібно надати копію трудового договору між роботодавцем і працівником-переселенцем. Якщо такого договору немає, то в якості підтвердження факту працевлаштування можна надати розпорядчий акт (наказ) про прийом на роботу, завірений в установленому порядку.

Отже, тепер на законодавчому рівні прописані дієві інструменти, завдяки яким роботодавці будуть зацікавлені приймати на роботу осіб, які тимчасово були вимушені покинути свої домівки.