Зайнятість населення та ринок праці міста Мирнограда за  9 місяців 2017 року

Протягом січня – вересня 2017 року за сприянням в працевлаштуванні до центру зайнятості звернулось 980 осіб. Перебували на обліку 1575 незайнятих громадянина. Протягом аналогічного періоду 2016 року чисельність незанятих громадян, які перебували на обліку в центрі зайнятості складала 1716 особа. Тобто пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці має тенденцію до зменшення.

Статус безробітного протягом 9 місяців 2017 року мало 980 осіб (проти 1408 протягом січня-вересня 2016 року відповідно). Отримували допомогу по безробіттю протягом звітного періоду – 620 безробітних, проти 993 осіб протягом 9 місяців 2016 року. Середній термін одержання допомоги по безробіттю на 1 особу – 101 день. Середній розмір допомоги по безробіттю за 9 місяців 2017 року склав 2 346,4 грн. (проти 1 489,3 грн. відповідно за 9 місяців 2016 року).

Видатки Фонду на виплату допомоги по безробіттю протягом січня-вересня 2017 року склали  4 667, 6 тис. грн., проти 5 400,2 тис. грн. за 9 місяців 2016 року.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб становить: з урахуванням страхового стажу – 1 280 грн, без врахування страхового стажу – 544,00 грн.

Серед осіб, які мали статус безробітного протягом 9 місяців 2017 року, жінки складали  61 %, молодь у віці до 35 років – 47 %. Серед працевлаштованих за направленням служби зайнятості, ці показники складають 56 % та 54% відповідно. Питома вага жінок в загальній чисельності безробітних на обліку в центрі зайнятості протягом січня-вересня 2017 року збільшилась, а молодих людей - суттєво не змінилася.

Станом на 1 жовтня 2016 року навантаження на 1 вільне робоче місце становило 27 осіб, а вже на 1 жовтня 2017 року цей показник знизився до 17. Але ситуація з вільними робочими місцями та вакантними посадами в поточному році в місті залишається дуже непростою. Особливо це стосується вугледобувних підприємств міста. На ВП «Шахта «Родинська» ДП «Мирноградвугілля» очікується масове вивільнення працівників за наявності відповідного фінансування. Наразі бізнес обмежений в можливостях, тому реальні шанси працевлаштуватися мають тільки висококваліфіковані спеціалісти. Суттєво впливає на попит та пропозицію робочої сили і розмір заробітної плати, який пропонується на ринку праці. Так, середній  розмір оплати праці в розрахунку на вакансію у звітному періоді складає 4426,7 грн. Кількість наявних вільних вакансій протягом  9 місяців 2017 року склала 921 один., а за 9 місяців 2016 року їх було 725 один. Кількість укомплектованих вакансій склала відповідно 831 та 562 один. Рівень укомплектування вакансій склав за 9 місяців 2017 року 92,2 % (94,9 % - за 9 місяців  2016 року). Однією з основних проблем регіонального ринку праці залишається невідповідність попиту та пропозиції робочої сили. Формування та підтримка високого рівня платоспроможного попиту на робочу силу в національній економічній системі, його економічне стимулювання залишається однією з найслабкіших ланок сучасної соціально-економічної політики України. І не тільки через наслідки довготривалої системної кризи, а й через те, що це один з найбільш капіталомістких напрямів, який потребує значних обсягів ефективних інвестицій для розширення територіально-галузевої системи робочих місць, їх модернізації та приведення у відповідність до вимог науково-технічного прогресу. Ситуацію поглиблює і ведення антитерористичної операції.

Рівень зареєстрованого безробіття станом на 01.10.2017 року наближається до 1 %. Середня тривалість зареєстрованого безробіття у звітному періоді – 118 кал. днів проти 162 кал. днів за аналогічний період 2016 року.

В умовах оптимізації фінансово-економічного стану підприємств державна служба зайнятості передбачає адаптацію системи професійного навчання до нових умов, що забезпечує максимально швидке повернення людей до трудової діяльності. Особлива увага приділяється профорієнтаційній роботі. Протягом 9 місяців 2017 року чисельність осіб, охоплених профорієнтаційними послугами склала 3201, надано 10868 послуг, з них: профінформаційних – 7749,  профконсультаційних  – 3079, послуги з профвідбору – 40.

В центрі зайнятості проводяться інформаційні та орієнтаційні семінари. Протягом  9 місяців 2017 року проведено 565 семінарів із залученням 3205 осіб, які перебувають на обліку, в т.ч.:

інформаційних – 423, залучено 2431 громадян;

профконсультаційних – 142, залучено 774 громадян.

Однією з форм активної підтримки безробітних є професійне навчання безробітних з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці міста, а також сприяння працевлаштуванню після навчання. Для організації профнавчання використовується учбова база ЦПТО ДСЗ, навчальні заклади Донецької області, м. Мирнограда, підприємства, організації та установи міста.

Протягом  9 місяців 2017 року проходили профнавчання за направленням центру зайнятості 234 безробітних, з них закінчили навчання – 211 чол. Професійне навчання здійснювалось за професіями та спеціальностями, які користуються попитом на ринку праці, відповідна робота з роботодавцями щодо укладання договорів на професійне навчання на замовлення роботодавців проводиться постійно. Працевлаштовані після проходження профнавчання – 148 осіб. Рівень працевлаштування склав 70 %.  Витрати на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації склали 35,9 тис. грн.

З метою сприяння реалізації статті 30 Закону України «Про зайнятість населення» шляхом видачі ваучерів для осіб з числа деяких категорій громадян, для оплати підвищення кваліфікації або ж навчання за іншим фахом із затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку професій (спеціальностей) протягом звітного періоду ваучери для заключення договору з навчальним закладом на навчання не видавались. Вартість ваучера встановлюється у межах вартості навчання, але не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 1 травня 2017 року - 16840  грн.). Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах видатків, передбачених у бюджеті Фонду на відповідний рік.

За сприянням центру зайнятості протягом січня-вересня 2017 року працевлаштовано 433 зареєстрованих безробітних (в т.ч. самостійно, за направленням, за ЦПХ) та 410 осіб, які перебували на обліку в центрі зайнятості. Всього – 843 особи. Рівень працевлаштування склав 44,2 %. Забезпечено надання усіх видів соціальних послуг безробітним.

На протязі  звітного періоду було створено 219 нових робочих місць, в тому числі:

  • на діючих підприємствах – 64;
  • зареєстровано фізичних осіб – 155;

довідково:

  • організація безробітними підприємницької діяльності – 2;
  • компенсація єдиного внеску – 2;
  • компенсація витрат на виплату заробітної плати за працевлаштування ВПО за строковим трудовим договором - 6.

Робочою групою з легалізації зайнятості ведеться планова інформаційно-роз’яснювальна робота щодо недопущення неоформленої тіньової зайнятості в місті серед малого та середнього бізнесу.

Служба зайнятості залучає безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, до малого підприємництва шляхом надання їм одноразово допомоги по безробіттю для відкриття власного бізнесу. Такою послугою протягом січня-вересня 2017 року скористались дві особи з числа учасників АТО, пройшовши навчання основам підприємницької діяльності. Розмір виплат за цим напрямком склав – 56,1 тис. грн.

З метою створення сприятливих умов для забезпечення зайнятості населення та стимулювання роботодавців усіх форм власності до працевлаштування безробітних, в першу чергу, недостатньо конкурентоспроможних громадян на ринку праці, роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, зокрема в частині зайнятості неповнолітніх, дітей-сиріт, у тому числі працевлаштування молоді на перше робоче місце, яким надано статус безробітного, за направленням служби зайнятості, строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. В поточному році здійснювалася компенсація єдиного внеску роботодавцям, які працевлаштували соціально-незахищену категорію громадян або Протягом 9 місяців 2017 року було працевлаштовано 2 безробітних до 2 роботодавців з компенсацією єдиного соціального внеску. Компенсація виплачувалась 7 роботодавцям за 10 працевлаштованих безробітних (з урахуванням безробітних, працевлаштованих у 2016 році). Розмір виплат за 9 місяців 2017 року склав 60,1 тис. грн. Станом на 01.10.2017 року продовжують працювати 5 безробітних, компенсація здійснюється 2 роботодавцям по 2 працевлаштованим безробітним.

Протягом 9 місяців 2017 року працевлаштовано за строковими договорами 6 внутрішньо переміщених осіб до 6 роботодавців.  Протягом півріччя продовжувалась виплата  компенсації 13 роботодавцям за 16 працевлаштованих в 2016 році осіб. Сума компенсацій витрат роботодавця на оплату праці за  9 місяців 2017 року склала 139,8 тис. грн. Станом на 01.10.2017 року продовжують працювати 3 безробітних з числа ВПО, компенсація здійснюється 1 роботодавцю за 1 працевлаштованого безробітного.

Протягом 9 місяців 2017 року Мирноградським міським центром зайнятості укладено 6 договорів про організацію громадських робіт та фінансування їх організації на 161 робоче місце. Протягом 9 місяців  2017 року до таких робіт залучено 132 безробітних. Відпрацьовано 1059 людино-днів, витрачено коштів – 208,6 тис. грн., в т.ч. 104,3 тис. грн. - з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, 104,3 тис. грн. - з коштів  місцевого бюджету.

Також протягом 9 місяців 2017 року проводилися інші роботи тимчасового характеру, до яких залучалися безробітні, зареєстровані в центрі зайнятості. В таких роботах прийняли участь 134 безробітних. Фінансування цих робіт проводилось за рахунок коштів роботодавців. Витрачено 79,8 тис. грн.

Витрачання коштів Фонду проводилося у суворій відповідності до бюджету, затвердженого Правлінням Фонду та програмою зайнятості населення. Забезпечувалася пріоритетність фінансування матеріального забезпечення безробітних та програм активної підтримки безробітних з метою їх найшвидшого повернення до продуктивної зайнятості і забезпечення роботодавців якісною робочою силою. Програма зайнятості в цілому виправдовує себе – завдяки цій програмі вдається підвищувати продуктивність праці та надавати роботу тим, хто її шукає.